donderdag 18 mrt 2021, 16.00 - 17.00

Energy Transition Thursday #11 | Windenergie 2.0

Verdienmodellen op de Snijtafel

Gratis toegang

Livestream

In samenwerking met

Logo ABN AMRO

Om onze energiemix groener te maken hebben we meer nodig dan duurzame technieken; een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. In Energy Transition Thursday behandelen we veelbelovende duurzame technieken en gaan we dieper in op het verdienmodel achter de techniek. Bij elke sessie ontleden specialisten uit de sector de techniek én het verdienmodel. Deze maand gaan we in op windenergie.

Windenergie is al een doorgebroken energieopwekker. De stand van zaken nu is dat er voor 7 gigawatt aan windvermogen geïnstalleerd staat in Nederland. Hiervan staat 60 procent op land en 40 procent staat op zee. In totaal zorgt deze 7 gigawatt voor 20 procent van onze elektriciteit. De ambitie is dat in 2030 70 procent van onze elektriciteit moet worden opgewekt vanuit windenergie.

Dit is alleen niet het eindpunt; de industrie, de gebouwde omgeving en mobiliteit moeten verder worden geëlektrificeerd. Daarbij heeft D66 tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een grote winst behaald. Zij hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat ze de komende 10 jaar 60 gigawatt aan wind op zee willen realiseren, wat een ambitieus getal is.

De experts gaan in gesprek over de opschaling van windenergie en of het mogelijk is om windenergie structureel subsidievrij te maken. Met de opschaling moet er ook draagvlak zijn onder de bevolking. De vraag is hoe we voldoende draagvlak blijven behouden voor verdere opschaling.

Meer weten over het onderwerp? Luister dan naar de podcast ‘De Expert en de leek’:

Energy Transition Thursday
De energietransitie op de snijtafel. Elke aflevering een duurzame techniek én verdienmodel ontleed.
Naar reeks