Artikel

Social Point: Hoe we als bank bijdragen aan kansengelijkheid

Een interview met Tim Romaniuk, programmamanger Social Point.

Geplaatst op 19 september 2023

Tim Romaniuk

Tim Romaniuk

Programma Manager Social Point bij ABN AMRO Bank N.V.

Gelijke kansen voor iedereen, dat is waar ABN AMRO zich op richt. Niet iedereen kan altijd meekomen in de samenleving. Binnen ABN AMRO zijn er teams bezig met het creëren van kansen voor mensen voor wie dat niet altijd vanzelfsprekend is. Een voorbeeld van een dergelijk project is Social Point. Wij spraken Tim Romaniuk, programmamanager Social Point over waar hij en zijn team zich mee bezig houden.

Wat houdt jouw rol als Programmamanager in? Of beter; hoe vertel je dit op verjaardagen?

Mijn rol is om het Social Point programma van ABN AMRO verder te ontwikkelen en het een duurzame plek te geven binnen de bank. Met het programma wil de bank, naar voorbeeld van het eerste Social Point in Amsterdam Zuidoost, waar mijn collega Marit Janssen mee bezig is, bijdragen aan de kansengelijkheid van de lokale bevolking door kennis rondom financiële weerbaarheid en ondernemerschap beschikbaar te stellen aan iedereen. Social Point is nu ook uitgebreid naar vijf andere grote steden, namelijk Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Zwolle.

Waarom is het van belang dat een bank zich inzet om de sociale voetafdruk te vergroten?

De polarisatie in de maatschappij neemt toe. Hierdoor begrijpen we elkaar en de maatschappij steeds minder. We leven in onze eigen bubbel en we hebben alleen contact met gelijkgestemden. Door de bubbel wordt het moeilijker om andersdenkenden aan je netwerk toe te voegen. Ik geloof erin dat een inclusievere samenleving de maatschappij versterkt. Dit is niet alleen van belang voor jezelf, maar ook voor de organisatie waarin je werkt.

Op dit moment zijn we bezig om samen met onze maatschappelijke partners impact te maken. We voeren gesprekken met verschillende partijen, maar de eerste interventies, de projecten die we opzetten, zijn al een feit. Wij proberen hiermee ook nadrukkelijk verbinding te maken en te leren van de uitdagingen in de maatschappij. De kennis die we opdoen in Amsterdam kunnen we uiteindelijk weer toepassen in andere steden.

Hoe gaat de bank deze sociale voetafdruk vergroten?

Wij hebben in de zes steden locatiemanagers aangesteld om verbindingen te leggen met het maatschappelijk middenveld. Door middel van deze verbindingen met lokale partners wil de bank collega’s inzetten om kansengelijkheid te bevorderen. Ook is het mogelijk om vanuit Social Point een stage-of opleidingsplek binnen de bank te krijgen.

Binnen ABN AMRO kunnen werknemers ook vrijwilligersdagen in te zetten. Doordat Social Point verspreid is over verschillende delen van het land, hebben onze collega’s meer keuze om deze vrijwilligersdagen te gebruiken voor projecten in de omgeving waar ze wonen en/of werken en waar ze een verbinding hebben met de locatie.

Hoe neemt de bank ‘de mens’ mee in deze ontwikkeling?

Sociaal draait om de mens. Maar je kunt het ook breder zien. Het doet wat met je eigen groei als mens om een positieve impact te maken op de maatschappij. In die zin heeft het ook met goed werkgeverschap te maken en werkplezier.

Welke pijnpunten zie je in dit proces? Hoe verhouden die zich tot jouw rol?

Wij zijn vaak kort cyclisch gestuurd. Bijdragen aan de sociale footprint is vaak een lange termijn investering. Het inzicht dat zowel korte- en lange termijn investeringen nodig zijn om als organisatie, mens of instelling verder te komen vraagt veel zendelingen werk. Ik zie het als mijn rol om dit zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen binnen en buiten de organisatie, om dit besef te laten groeien.

Waar ben je trots op binnen jouw rol en het team?

Eigenlijk ben ik vooral trots op de gelijkwaardigheid die we ervaren binnen de groepen van Social Point. We maken gebruik van de aanwezige krachten en kijken niet zodanig naar hiërarchie. We dragen allemaal bij aan het doel om in 2027, als ons nieuwe hoofdkantoor opent, een volwaardige partner te zijn in het sociale domein.

Daarbij komt dat we allemaal een ‘can-do’ mentaliteit hebben om er iets van te maken! We hebben in alle steden partnerships gesloten waar we duurzaam iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Ik vind het mooi dat we als bank  steeds beter begrijpen tegen welke problemen de maatschappij aanloopt en dat we bijdragen aan het creëren van gelijke kansen.