Talkshow

woensdag 12 okt 2022, 20.00 - 21.00

Bouwteelt

Kunnen boeren en bouwers elkaar helpen met de teelt van biobased bouwmaterialen?

Gratis toegang

Livestream

Ontwikkeld door

Gemodereerd door

FreL_derique de Jong B)foto Annaleen Louwes #1

Frederique de Jong

Journalist

In samenwerking met

PDZ

In de stikstofdiscussie staan ze lijnrecht tegenover elkaar, maar een goede samenwerking kan boeren en bouwers juist veel opleveren. Bouwen met grondstoffen van de boer helpt bouwbedrijven om de CO2-voetafdruk van bouwmaterialen (embodied carbon) te verminderen, zodat het boeren extra inkomsten kan opleveren. Wij kijken naar mogelijke businessmodellen, hoe de boeren een gegarandeerde prijs krijgen en afname van hun producten, en natuurlijk hoe de financiële wereld hier een rol in kan spelen.

De reeks Biodiversity X Finance begon vorig jaar met de focus op biodiversiteitsverlies en de bijdrage van de financiële sector om de biodiversiteit te herstellen. In dit seizoen focussen we ons op Nederland en wat er hier al wordt gebouwd met natuurlijke materialen. We bekijken hoe de overheid en de financiële sector samen een gunstiger speelveld kunnen creëren voor duurzame ondernemers. Aan de hand van ‘True Price modellen’ gaan we op zoek naar nieuwe verdienmodellen en de systeeminterventies die nodig zijn om een echte verandering mogelijk te maken.

Over de sprekers:

Harwil de Jonge is directeur bij Heijmans Vastgoed. Het bouwbedrijf tekende een overeenkomst met Staatsbosbeheer om te gaan samenwerken rond duurzaam bouwen, onder andere voor biobased bouwmaterialen zoals hout en het versterken van natuur in nieuwe woonwijken en gebiedsontwikkelingen.

Hanna Lára Palsdottir is Programmaleider Biobased Bouwen bij het ministerie van binnenlandse zaken. De geboren IJslandse is sociaal geograaf met veel ervaring in nationale ruimtelijke beleid en onderzoek. Het ministerie publiceerde in 2020 een strategische verkenning naar biobased bouwen en Hanna Lára geeft in dit programma een update.

Philomène van der Vliet van BOOM Landscape en Daan Jochem Groot van Natuurverdubbelaars onderzochten samen wat biobased gewassen voor bouwmaterialen opleveren voor de boer en voor het landschap. Dat leverde dit rapport op, gericht op het gebied Groot Haarzuilens, aan de noordwestrand van de stad Utrecht.

Jan de Ruyter is sector banker agrarisch bij ABN AMRO. Hij heeft jarenlange ervaring met financiering en strategische vraagstukken in de sierteelt, groenteteelt, boomkwekerij, fruitteelt, akkerbouw en visserij. Een belangrijk onderdeel van zijn werk is het bijhouden van internationale trends en ontwikkeling van consumentengedrag, technologie en demografie.

Biodiversity x Finance
In deze reeks bespreken we met verschillende experts, stakeholders en professionals hoe we biodiversiteit aan financiële belangen kunnen koppelen voor het behoud van een leefbare wereld.
Naar reeks