Seminar

vrijdag 16 sep 2022, 09.30 - 12.00

De Welzijnsmonitor 2022

Ontdek LIVE in Circl hoe het welzijn van de werkende Nederlander zich na de pandemie heeft ontwikkeld binnen de economische sectoren

In samenwerking met

ABN-AMRO_Logo_new_colors.svg

Het werven van personeel is een ongekende opgave: het is bijna alsof werkgevers bij werknemers solliciteren, in plaats van andersom. Om personeel vast te houden én aan te trekken, is aandacht voor het welzijn van werknemers cruciaal. In dit fysieke event, live bij Circl, kun jij met experts van verschillende disciplines in gesprek hoe het welzijn van medewerkers te verhogen. Meld je aan, vraag de experts het hemd van het lijf en discusieer mee.

Om in de toekomst relevant te blijven, moet het welzijn van personeel vaker een uitgangspunt zijn. De Welzijnsmonitor van ABN AMRO biedt daar handvatten voor. Het welzijn is op meerdere indicatoren onderzocht en geeft concrete handvatten om vorm te geven aan het welzijn van medewerkers.

De uitkomsten van het onderzoek zijn leidraad voor het gesprek wat de vier experts voeren. Zij hebben allen een verschillende achtergrond maar maken zich allemaal hard voor het thema welzijn op de arbeidsmarkt. In deze sessie ontleden zij gezamenlijk de uitdagingen en kansen die zij zien in de arbeidsmarkt en zoeken zij de nuances in de verschillende belangen van werkgevers en werknemers.

Op vrijdagochtend 16 september kun jij ook in gesprek met deze experts. Kom naar Circl en vraag de experts het hemd van het lijf.

Kun je er niet bij zijn? Kijk dan achteraf het programma terug op deze pagina.

Programma

  • 9:30 Inloop
  • 10:00 Start sessie
  • 10:05 Presentatie Welzijnsmonitor
  • 10.15 Panel gesprek
  • 11.00 Einde plenaire sessie

    Gelegenheid tot napraten en netwerken onder het genot van een kopje koffie

  • 12.00 Einde programma
N.ieuw E.conomisch O.ntwerp
Hier vind je webinars, podcasts, videos, artikelen en data voor meetup’s over het inrichten van een nieuw tijdperk. We gaan in gesprek met frisse denkers, visionairs en jullie en zoomen in op vijf onderwerpen die de economie kunnen resetten.
Naar reeks