Congressen

donderdag 28 okt 2021, 16.00 - 17.00

Een Parijsakkoord voor de natuur

Waarom is biodiversiteitsherstel zo belangrijk en hoe gaat de financiële sector hier aan bijdragen?

Livestream

Ontwikkeld door

Gemodereerd door

FreL_derique de Jong B)foto Annaleen Louwes #1

Frederique de Jong

Journalist

In samenwerking met

PDZ

Jaarlijks verdwijnen volgens schattingen 45.000 organismen. Dit is niet alleen een verarming voor de natuur, maar heeft ook consequenties voor klimaat en economie. In de reeks Biodiversiteit x Finance gemaakt in samenwerking met Pakhuis de Zwijger praten we met experts over hoe de financiële wereld een bijdrage kan leveren om biodiversiteitsverlies te voorkomen.

Een groeiend aantal publieke en private organisaties richt zich op het herstel van biodiversiteit en er komt steeds meer besef over hoe afhankelijk we zijn van de natuur en haar ecosysteemdiensten. Op de 15e United Nations Conference on Biodiversity werden er belangrijke beslissingen genomen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

In de eerste aflevering wordt uitgelegd wat biodiversiteit is en wat de belangrijkste oorzaken zijn van biodiversiteitsverlies. Daarna gaan de gasten in gesprek over de ‘CEO’s pledge for biodiversity’ en wat voor invloed de targets van de United Nations Conference on Biodiversity hebben op de financiële sector.

Onder leiding van journalist en moderator Frederique De Jong gaan met elkaar in gesprek:

  • Anita de Horde (Sustainable Finance Expert and change agent)
  • Koos Biesmeijer (Wetenschappelijk directeur, Naturalis Biodiversity Centre en Professor Natuurlijk Kapitaal, Universiteit Leiden)
  • Roel Nozeman (Expert Biodiversiteit ASN)
Biodiversity x Finance
In deze reeks bespreken we met verschillende experts, stakeholders en professionals hoe we biodiversiteit aan financiële belangen kunnen koppelen voor het behoud van een leefbare wereld.
Naar reeks