donderdag 17 mrt 2022, 16.00 - 18.00

Energy Transition Thursday #18 | Masterclass | Hoe Rutte IV de energietransitie versnelt

De energietransitie op de Snijtafel

Gratis toegang

Livestream

In samenwerking met

Logo ABN AMRO

Om onze energiemix groener te maken hebben we meer nodig dan duurzame technieken; een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. In Energy Transition Thursday behandelen we veelbelovende duurzame technieken en gaan we dieper in op het verdienmodel achter de techniek. Bij elke sessie ontleden specialisten uit de sector de techniek én het verdienmodel. In deze 18e aflevering bespreken we de plannen van het nieuwe kabinet voor het versnellen van de energietransitie in Nederland.

In deze editie bespreken we hoe het net gevormde kabinet Rutter IV de versnelling van de energietransitie in Nederland voor zich ziet. Het kabinet wil een aanscherping van het klimaatdoel naar zo’n 60% in 2030, maar wat houdt dit in?

Het kabinet heeft 35 miljard euro vrijgemaakt voor een nieuw klimaat- en transitiefonds over een periode van 10 jaar. Dit is een handvat om onder andere de benodigde energie-infrastructuur aan te leggen en de gebouwde omgeving te verduurzamen. Daarbij wil het nieuwe kabinet CO2-beprijzing aanscherpen. Dit zijn geen goedkope plannen: hoe gaan we dit betalen en hoe houden we het betaalbaar? Op deze en andere onderwerpen gaan we uitgebreid in, én is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Geen tijd om de hele Masterclass te bekijken? Hieronder geven we je een samenvatting:

Met in dit programma onder anderen

Energy Transition Thursday
De energietransitie op de snijtafel. Elke aflevering een duurzame techniek én verdienmodel ontleed.
Naar reeks