donderdag 19 mei 2022, 16.00 - 17.00

Energy Transition Thursday #20 | Energieneutrale wijk van 2050

Verdienmodellen op de Snijtafel

Gratis toegang

Livestream

In samenwerking met

Logo ABN AMRO

Om onze energiemix groener te maken hebben we meer nodig dan duurzame technieken; een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. In Energy Transition Thursday behandelen we veelbelovende duurzame technieken en gaan we dieper in op het verdienmodel achter de techniek. Bij elke sessie ontleden specialisten uit de sector de techniek én het verdienmodel. In deze 20e editie van de serie Energy Transition Thursday hebben we het over de energieneutrale wijk van de toekomst.

In 2050 moeten in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dit is een onderdeel om een energieneutrale wijk tot stand te laten komen. Er zijn nog veel tussenstappen te zetten voor het doel van een energieneutrale wijk bereikt is.

De experts bespreken wie er verantwoordelijk zal zijn voor deze grootschalige en complexe verandering en beantwoorden de vraag welk schaalniveau het beste bij deze verandering past (regionaal, per wijk of per huizenblok). Voor het energieneutraal maken van een wijk is er animo nodig, dus zoeken we naar mogelijke oplossingen om bewoners en eigenaren deel te laten nemen aan het initiatief. Welke mate van verleiding of dwang zet je in om bewoners en eigenaren te laten deelnemen? Daarbij wegen de experts af hoe het eerlijk blijft zodat iedereen mee kan in de transitie.

Geen tijd om de hele Masterclass te bekijken? Hieronder geven we je in 7 minuten een samenvatting:

Energy Transition Thursday
De energietransitie op de snijtafel. Elke aflevering een duurzame techniek én verdienmodel ontleed.
Naar reeks