Week van de Circulaire Economie

dinsdag 2 feb 2021, 12.00 - 13.30

Expert sessie | Waternet

Hoe versnellen we het circulair gebruik van reststromen uit water?

In samenwerking met

PDZ

Er wordt al lang gesproken en onderzoek gedaan naar het hergebruiken van reststromen die vrijkomen uit de processen van drinkwaterbedrijven en waterschappen. Ook wordt er al veel geëxperimenteerd. Ondanks het feit dat veel pilots succesvol verlopen en er dus kansen liggen, lukt het nog niet om tot opschaling van deze pilots te komen.

In het kader van de ambities op het gebied van de circulaire gemiste kansen, zijn de stromen uit de watersector in volume vrij groot, continu beschikbaar en in potentie geschikt voor hergebruik. Dit heeft verschillende redenen.

Vaak is er een extra bewerking nodig op de stoffen voordat ze bruikbaar zijn voor de bedrijven die ze afnemen. Die extra bewerking is voor zowel de aanbieders (watersector) als de afnemers geen natuurlijk onderdeel van hun bedrijfsprocessen.

Voor een kleinschalige pilot is die stap wel te maken, maar bij opschaling moet die extra bewerking ergens structureel belegd worden en dat blijkt lastig. Een andere optie is dat er nieuwe bedrijven ontstaan die die tussenstap gaan maken. Dat is tot op heden nog niet te beperkt gebeurd.

Er zijn een aantal positieve randvoorwaarden aanwezig voor ondernemers om hierin te stappen:

  • Water is een lange termijn product, we hebben het altijd nodig.
  • De watersector werkt vanuit het publiek belang met lange termijn investeringen in een voorspelbare markt wat maakt dat de reststromen ook in hoge mater voorspelbaar zijn.
  • Banken geven aan interesse te hebben in het financieren van kansrijke circulaire verdienmodellen.

Een onzekerheid is de regelgeving omtrent de status van reststromen uit industriële processen: als die als afval worden gezien maakt dit het lastig om circulaire toepassingen te ontwikkelen.

In deze sessie gaan we met een zevental experts in op de volgende vragen:

  • Hoe versnellen we het circulair gebruik van reststromen uit water?
  • Welke reststromen maken de meeste impact?
  • Wat hebben afnemers van waterbedrijven nodig?
  • Is dit inderdaad interessant voor banken?
  • Hoe koppelen we deze kansen aan ondernemers?
  • Hoe kunnen we drempels op het gebied van regelgeving (afvalstatus en aanbestedingen) wegnemen?
Week van de Circulaire Economie
Tijdens de Week van de Circulaire Economie staat de agenda bij Circl volledig in het teken van circulariteit. Op deze reekspagina hebben we alle programma's uit de Weken voor je bij elkaar gezet!
Naar reeks