Seminar

maandag 6 nov 2023, 20.00 - 22.00

Green Building Talks – Spagaat op de woningmarkt

De verkiezingsprogramma's doorgelicht door experts aangaande het spanningsveld tussen de betaalbaarheid en het verduurzamen van de huidige en nieuwe woningvoorraad. Welke politieke partij scoort het best?

Gratis toegang

Pakhuis de Zwijger & Livestream

Piet Heinkade 179, Amsterdam

In samenwerking met

PDZ
logo DGBC_RGB

We staan voor een grote opgave om de huidige- en nieuwe woningvoorraad betaalbaar te verduurzamen. In het kader van de aankomende verkiezingen bekijken we of dit haalbaar is.

Welke politieke partijen hebben de duidelijkste en reëelste standpunten over beide onderwerpen? Kunnen we wel duurzame en tegelijkertijd betaalbare woningen bouwen, of moet er soms water bij de wijn worden gedaan?

We analyseren met experts de verkiezingsprogramma’s en bespreken met elkaar welke keuzes er moeten worden gemaakt om de gebouwde omgeving in Nederland duurzaam en betaalbaar te houden.

Later in het programma gaan we met verschillende marktpartijen in gesprek. Wat hebben zij van de politiek nodig om (duurzaam) te blijven bouwen, terwijl de kosten de pan uit rijzen? Daarover en nog veel meer op 6 november!

Over de sprekers

Jan Kadijk is Manager Kennis & Innovatie bij de Dutch Green Building Council. In die functie ontwikkelt hij samen met teams verschillende kennissessies en trainingen. Hij werkte eerder aan kennisoverdracht rond ruimtelijke kwaliteit, regionale samenwerking en slimme steden bij het Nirov (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), de Nieuwe Kaart van Nederland, Platform31 en Smartsensors.me. Kadijk is naast zijn werk bij DGBC actief als bestuurslid/programmeur bij stadsplatform TOPdelft.

Vanuit ABN AMRO is Leontien de Waal als Sector Banker Bouw verantwoordelijk voor het volgen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de gebouwde omgeving en de sub sectoren. Daarmee is ze een klankbord voor ondernemers, investeerders en andere stakeholders op het snijvlak van onder andere duurzaamheid en circulaire innovatie.

Jeanet van Antwerpen is sinds 2020 lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Daarnaast vervult Jeanet een bezoldigde nevenfunctie als lid Raad van Toezicht van ziekenhuis St Jansdal. In het verleden heeft ze onder andere gewerkt bij BPD en AT Osborne.

Daphne Braal is sinds 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Vidomes uit Delft. Vidomes is een ondernemende woningcorporatie in de regio Haaglanden met 19.000 woningen in bezit. Ook is zij vice-voorzitter van Sociale Verhuur Haaglanden (SVH), het regionale samenwerkingsverband van woningcorporaties in de regio Haaglanden. De verduurzaming van de sociale woningvoorraad en de energietransitie in kwetsbare wijken hebben haar bijzondere aandacht.

Jim Teunizen is partner bij Alba Concepts en aanjager Circulaire Bouweconomie bij BCI Gebouw. Alba Concepts adviseert bouw- en vastgoedpartijen over de te volgen circulariteitsstrategie in projecten en (bedrijfs)processen.

Dick van Ginkel is dé bouwregelexpert van Nederland en is technisch innovatie Manager bij TBI WOONlab.

Ellen van Bueren is hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Ze houdt zich binnen haar werkveld bezig met het ontwikkelen van tools voor een integrale gebiedsgerichte aanpak van hedendaagse stedelijke vraagstukken.

Sanne van Manen werkt bij MVDRV. Daar werkt ze als project architect / associate aan grotere binnenstedelijke bouwprojecten. Daarnaast is zij een van de initiatiefnemers van het Platform Woonopgave.

Platform Woonopgave zoekt naar samenwerking tussen mensen in de ontwerpsector en met experts uit aanverwante disciplines om een groter collectief verhaal te maken dat aantoont ‘hoe het wel kan’ als oplossing van de wooncrisis. Ze werken in aanloop naar de verkiezingen aan een alternatief verkiezingsprogramma. Zij zetten grote vraagtekens bij de huidige aanpak die gedomineerd wordt door aantallen en snelheid.

We moeten van bouwopgave naar een woonopgave! Wat is er werkelijk nodig? Voor wie moet er gebouwd worden? Wat zit er nog in de bestaande voorraad? Het Platform Woonopgave deed een uitgebreide analyse naar de wooncrisis om daarmee als startpunt een scherpe opgave te kunnen formuleren.

Green Building Talks
In de Green Building Talks gaan ondernemers, beleidsmakers en experts met elkaar in gesprek over de uitdagingen en kansen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving, aan de hand van thema’s als de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen.
Naar reeks