Video

What is the maximum goodness that we can create together?

PURPOSE MINDS: Interview with Anneloes Smitsman about understanding economies as a living system

Geplaatst op 23 juni 2021

De transitie naar een duurzame economie betekent een systeemverandering. Om het systeem te kunnen veranderen moeten we eerst duiken in wat systemen zijn en hoe zij functioneren. In deze lecture neemt systeemwetenschapper Anneloes Smitsman (PhD, LL.M.) je mee naar het ‘hart van systeemverandering’. Laat je inspireren!

Nieuwsgierig? Lees of luister de volledige visie van Anneloes via de link onderaan de pagina!

Hoe verander je een systeem?

Systeem

Iedereen maakt onderdeel uit van een systeem. Denk aan een politiek systeem, je familie of de organisatie waar je voor werkt. De moeder aller systemen is de natuur. Nog steeds proberen wetenschappers de regels, wetten en de fijne kneepjes van de natuur te begrijpen. Omdat wij mensen onderdeel uitmaken van de natuur zie je de natuurlijke werking ook terug in systemen die door de mens zijn gemaakt. De natuurlijke werking uit zich vooral in de onderlinge afhankelijkheden en veelzijdige verbinding tussen de onderdelen van het systeem.

Verandering van de economie

Ook onze economie is een door mensen gemaakt systeem. Ook met regels en wetten, maar vooral een eenzijdig doel om na te leven: groei. Dat het systeem ons nu hierop feedback geeft zie je aan fenomenen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en het negeren van de menselijke maat.

Als we de feedback uit systemen niet doorgronden kunnen we zoveel beheersmethoden loslaten op de economie als we willen, het systeem zal altijd van zich laten horen. Dat komt door de inherente integriteit die in levende systemen vervat zit. Als we de economie willen veranderen moeten we dus eerst naar onze eigen rol in het systeem kijken. Waar leggen wij de focus op? Hoe gaan wij om met feedback van levende systemen waar wij een onderdeel van zijn? Bestrijden we het probleem of de oorzaak?

Van duurzaamheid naar levendigheid

Volgens Anneloes is de samenleving van de toekomst één waarin het leven in al zijn vormen kan gedijen (thrivability). De term ‘duurzaamheid’ is volgens haar niet genoeg om mensen aan te zetten tot actie. “It’s not enough for me to say: “Let’s focus on the minimum harm. Instead, let’s focus on the maximum goodness that we can create together. Let’s work from beauty.”

Dus: Let’s thrive!

Wil je meer weten? Lees of luister de volledige visie van Anneloes hieronder!

Purpose Minds
Duurzaamheidsdenkers aan het woord over de betekeniseconomie.
Naar reeks