Artikel

Biodiversiteit van groot belang, ook voor klimaatdoelen

Het IPCC-rapport laat zien dat er dringend klimaatactie nodig is, maar minstens zo belangrijk is het aanpakken van de biodiversiteitscrisis.

Geplaatst op 3 april 2023

portretten ABN AMRO, Hannie Verhoeven Fotograaf

Sonny Duijn

Biodiversity Advisor bij ABN AMRO Bank N.V.

Sonny Duijn, sectoreconoom bij ABN AMRO, over de noodzaak van een 'transformatieve verandering' om de biodiversiteitscrisis aan te pakken.

Het aanpakken van de klimaatcrisis is zeer urgent, zo toont het nieuwe rapport van de klimaatwetenschappers van VN-panel IPCC eens te meer aan. Die hoge urgentie geldt tegelijkertijd voor de biodiversiteitscrisis.

Biodiversiteitscrisis heeft ook hoge urgentie

Een hoge biodiversiteit hangt in algemene zin samen met zogenoemde ecosysteemdiensten. Verschillende voorbeelden van ecosysteemdiensten zijn het bieden van voeding en materialen, bescherming tegen ziektes, lucht- en waterfiltering en de opslag van koolstof.

Koolstofopslag is daarbij van belang om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Niet voor niets laten de IPCC-wetenschappers zien dat het in stand houden van natuurlijke ecosystemen, regeneratieve landbouw, het herstel van ecosystemen en bebossing, en duurzaam bosbeheer cruciaal zijn. Al deze factoren spelen elk jaar weer een zeer belangrijke rol om de klimaatdoelen te halen.

Die enorme potentie heeft echter een keerzijde: wanneer andere klimaatinspanningen als bij-effect de biodiversiteit juist aantasten, missen deze hun effect of kunnen ze zelfs averechts werken. Het is dan ook van belang om er geen ‘koolstoftunnelvisie’ op na te houden.

Koolstoftunnelvisie

Die aantasting van biodiversiteit kan bijvoorbeeld ontstaan als een kabel voor een windmolenpark zo wordt getrokken dat het schade toebrengt aan een lokaal ecosysteem, of als door het winnen van metalen voor auto-accu’s of zonnepanelen lokale ecosystemen sterk worden aangetast.

Bovendien is het ook moreel gezien van belang om de klimaatcrisis niet met oogkleppen op aan te pakken. Als dat wel gebeurt, kan dit bijvoorbeeld ten koste gaan van de arbeidsomstandigheden van mijnwerkers bij het winnen van kobalt.

Biodiversiteitsschade Nederlandse economie

Uit onderzoek van ABN AMRO en Impact Institute, waarin de schade van 65 bedrijfstakken via de handel met 140 landen en het gebruik van 42 typen gewassen is meegenomen, blijkt dat Nederlandse productie en consumptie voor bijna 40 miljard euro aan schade aan ecosysteemdiensten veroorzaakt, gemeten over het jaar 2020. Van die schade die samenhangt met Nederlandse productie en consumptie vindt 70 procent in het buitenland plaats.

Nu is de tijd

Sonny Duijn, sectoreconoom bij ABN AMRO, stelt in onderstaande video dat er een ‘transformatieve verandering’ noodzakelijk is om de biodiversiteitscrisis aan te pakken. Echter hoeft een dergelijke grote opgave niet verlammend te werken. Door kleinere stappen te zetten is het mogelijk om zo snel mogelijk te beginnen, waarbij hogere doelen stellen, een bioloog aanstellen in de top van een bedrijf en werknemers met de juiste middelen te faciliteren zodat zij zelf kleine winsten kunnen bereiken, allemaal voorbeelden zijn van hoe we gezamenlijk de biodiversiteitscrisis tegen kunnen gaan.

Meer weten? Bekijk de gehele presentatie van Sonny Duijn in de video hieronder!

Biodiversity x Finance
In deze reeks bespreken we hoe we biodiversiteit aan financiële belangen kunnen koppelen.
Naar reeks