Artikel

Circl Update – Wij kijken verder dan financiële waarde!

Lotte de Groot, Programmamanager bij Circl, vertelt over de Chief Value Officer.

Geplaatst op 7 december 2023

Lotte de Groot – header

Lotte de Groot

Program manager at Circl, initiative of ABN AMRO

Lotte vertelt dat iemand in een bestuurdersrol niet alleen gefocust moet zijn op de financiële waarde, maar ook naar de niet-financiële waardes moet kijken. Dit heet een Chief Value Officer.

Schijf je hier nog snel in voor de livestream vandaag, donderdag 7 december om 16:00. Let op: het event is in het Engels

Duurzaamheid wordt in de media vaak bestempeld als een links thema. Ik luister daar altijd met verbazing naar, want: de gevolgen van klimaatverandering, afname van biodiversiteit en het uitputten van grondstoffen gaan ons allemaal aan, ongeacht je politieke voorkeur.

Ook is het belangrijk ons te realiseren dat hoe langer we wachten met actie ondernemen, hoe duurder het wordt. Economisch gezien is het slim om te anticiperen op wat komen gaat, en verantwoordelijkheid te nemen voor de impact op andere waardes dan alleen de financiële.

Daarom is er sinds enkele jaren aandacht voor een nieuwe rol binnen bedrijven: de Chief Value Officer. Deze benaming verwijst naar de Chief Financial Officer, waarbij finance is vervangen door value. Dit om aan te duiden dat deze bestuurdersrol niet alleen verantwoordelijk is voor de financiële waarde die een bedrijf genereert, maar ook de niet-financiële waardes, zoals natuurlijke waarde en sociale waarde.

De kracht van de rol van de CVO is dat het uitgaat van de samenhang tussen de verschillende indicatoren. Soms zal een bepaalde bedrijfsactiviteit goed zijn voor bijvoorbeeld de natuur maar minder goed voor de mens of de winst. Door deze verschillende indicatoren inzichtelijk te maken en naast elkaar te leggen, kan er een meer gefundeerd gesprek gevoerd worden om uiteindelijk tot een echt weloverwogen beslissing te komen.

Het idee achter de CVO is dat er gestuurd gaat worden op positievere impact op al deze indicatoren. Deze richting zien we ook terug in aankomende wet- en regelgeving. Dit is een wezenlijk andere boodschap dan: ‘minder vliegen, geen vlees meer eten, niet meer dit of niet meer dat’. De transitie naar de impact gedreven economie is complex, maar wordt geholpen door het omarmen van de nieuwe rol van een CVO. Dit was ook het onderwerp van het gesprek tijdens het programma: ‘Chief Value Officer: The Rise of New Leadership’. De opname hiervan is vanaf donderdag 7 december om 16:00 te zien op Circl.nl.

We zien dat ook binnen ABN AMRO er voortschrijdend inzicht is en dat er inmiddels andere gesprekken gevoerd worden. Het gaat vaker over de concrete stappen die we moeten nemen om negatieve impact te verminderen en hoe we uiteindelijk kunnen toewerken naar positieve impact op de maatschappij.

Na jaren van trekken en tevergeefs uitnodigen van de CFO van ABN AMRO voor onze programma’s, hebben we nu eindelijk een CFO die het thema (en de rol van CVO) omarmt, hier stappen in wil zetten en daarom ook aan tafel aanschoof tijdens het programma om in gesprek te gaan met pioniers op dit onderwerp.

Het feit dat er rekenschap wordt gegeven aan andere materialen dan geld, is een hele positieve ontwikkeling. Maar we blijven vooruitkijken en toewerken naar het volgende hoofdstuk in het verhaal: hoe maken we de niet-financiële waardes net zo belangrijk als de traditionele financiële waardes? Alleen dan kunnen bedrijven geld verdienen zonder afbreuk te doen aan mens en natuur.